Voorzitter gewisseld

Na ruim 25 jaar van dienst in het bestuur heeft Erik Bel op de Algemene Ledenvergadering van 6 april 2019 de voorzittershamer aan de wilgen gehangen. Vanwege zijn lange staat van dienst vond de ALV het een uitstekende gelegenheid om Erik als dank tot erelid van de vereniging te benoemen.


Begin jaren ’90 werd Erik penningmeester in het bestuur en heeft verschillende voorzitters mogen meemaken. Omdat de voorlaatste voorzitter in verband met werk emigreerde, heeft Erik eerst de interim-voorzitters positie erbij genomen. Toen hij het penningmeesterschap kon overdragen werd de voorzittersfunctie volwaardig. Maar na jaren in een combinatie-functie met zijn hoofd-trainers-positie vond Erik het tijd om de voorzittershamer over te dragen aan een ander lid.

Michiel Uitdehaag heeft zich opgeworpen deze verantwoordelijkheid over te nemen. Michiel is begin van de eeuw lid geworden van de schermvereniging en daarmee inmiddels een van de langst schermende leden. Tussen 2001 en 2003 was Michiel een periode secretaris van de KNAS. Daarna heeft hij een trainersopleiding gevolgd en heeft een aantal jaar lesgegeven bij La Prime. Momenteel is Michiel trainer bij de WSSV Schermutselaers.

Samen met secretaris Jan-Willem Lammers en penningmeester Menno Mamman gaat Michiel de komende tijd kijken op wat voor manier de schermvereniging vooruit geholpen kan worden in de komende jaren. Erik blijft nauw betrokken in zijn functie als trainer van de verschillende groepen en zal ongetwijfeld een bijdrage blijven leveren aan de toekomst van schermvereniging La Prime.