Vertrouwenscontactpersonen

Met de ondertekening van de ‘Overeenkomst Vertrouwenscontactpersoon’ sluit schermvereniging La Prime zich aan bij de Wageningse vertrouwenscontactpersonen. Dit komt naast de reeds bestaande vertrouwenscontactpersoon van de nationale schermbond, zodat er momenteel twee verschillende contacten zijn om op vertrouwelijke basis je zorgen en ervaringen te kunnen delen.

Het bestuur van La Prime hoopt hiermee extra invulling te kunnen geven aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en een sfeer van openheid en vertrouwen te kunnen blijven handhaven.

De Wageningse vertrouwenscontactpersonen zijn te bereiken via vertrouwenscontactpersoon@vcwageningen.nl

Machteld en Machteld zijn voortaan beschikbaar als vertrouwenspersoon voor leden van La Prime