Privacy Beleid

Wie zijn wij

Schermvereniging La Prime, actief in de Gelderse Vallei, onderhoudt haar website op het adres: https://www.laprime.nl.

Wat voor data verzamelen we en waarom

Commentaar

Als bezoekers commentaar achterlaten op de site, verzamelen we alle gegevens die in het formulier worden gevraagd, alsmede het IP adres en browser gegevens (user agent string). Met deze gegevens wordt de validiteit van het commentaar beoordeeld.

Het e-mail adres wordt in geanonimiseerde vorm (hash) gebruikt om bij de Gravatar service te kijken of deze wellicht wordt gebruikt. De privacy policy vna de Gravatar service is hier te vinden:
https://automattic.com/privacy/
Na beoordeling van het achtergelaten commentaar is je gekozen profiel afbeelding publiek zichtbaar in de context van je commentaar.

Media

Als je afbeeldingen upload naar deze website, dan wordt aangeraden om ingebedde data te vermijden (EXIF GPS). Alle afbeeldingen op deze website zijn in principe publiek toegankelijk.

Contact formulieren

Alle gegevens die worden ingevoerd op contact formulieren worden opgeslagen zolang dit binnen de context van de contactaanvraag relevant is. De ingevoerde en verzamelde gegevens worden gedeeld met alle instanties die een te rechtvaardigen belang hebben bij het kennis nemen van de ingevoerde informatie, maar Schermvereniging La Prime hanteert een need-to-know beleid.

Cookies

Als je commentaar achterlaat op deze website, kun je er voor kiezen om je naam, email adres en evt. website adres in een cookie te bewaren. Dit is puur voor je eigen gemak. Deze cookies blijven een jaar geldig.

Als je een account hebt op deze website, dan krijg je een tijdelijk cookie om te zien of je browser wel cookies accepteert. In dit cookie staat geen persoonlijke informatie en je browser zou dit cookie vanzelf moeten verwijderen.

Als je inlogt, worden er een aantal cookies gezet om je login informatie en voorkeuren op te slaan. Login cookies blijven 2 dagen bestaan, voorkeur cookies een jaar. Als je de ‘Remember Me’ optie selecteert, blijft je cookie 2 weken bestaan. Als je uitlogt, worden je cookies verwijderd.

Als je een artikel bewerkt of publiceert, wordt er een cookie aangemaakt met de identifier van dit artikel. Dit cookie wordt na 1 dag ongeldig en bevat verder geen persoonlijke informatie.

Embedded content van andere websites

Artikelen op deze website kunnen inhoud van andere externe websites bevatten (embedded content), zoals bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, artikelen. Deze bijzondere elementen gedragen zich exact alsof je op die andere website was geweest.

Meer specifiek: deze externe websites kunnen informatie over jou verzamelen, al dan niet via cookies, third-party tracking en op andere wijze je interactie en gedrag monitoren en analyseren, eventueel gekoppeld aan een mogelijk account wat je op die website hebt. Specifiek noemen we Facebook (en Instagram) en Google, maar het is niet noodzakelijkerwijs tot deze actoren beperkt.

Analyse

Met wie delen we je data

Alle analyse gegevens die Schermvereniging La Prime verzamelt als onderdeel van het gebruik van deze website worden alleen binnen klein comité gedeeld, binnen de vereniging. Geanonimiseerde overzichten zouden binnen en buiten de vereniging kunnen worden gepresenteerd.

Hoe lang behouden we je gegevens

Als je een commentaar achterlaat, blijven alle gegevens die daaraan verbonden zijn in principe behouden zolang de website bestaat. In specifieke individuele gevallen kan tot definitieve verwijdering worden overgegaan. Neem in dat geval contact op met de webmaster. Schermvereniging La Prime behoudt zicht het recht voor om niet te voldoen aan verzoeken tot verwijdering zonder daarvoor nadere redenen te hoeven geven.

Voor gebruikers die geregistreerd zijn op deze website wordt persoonlijke informatie opgeslagen in het gebruikersprofiel. Gebruikers kunnen deze gegevens inzien en ze tot op zekere hoogte bewerken of verwijderen. Deze informatie wordt in ieder geval gedeeld met andere geregistreerde website gebruikers.

Wat voor rechten heb je over je data

Als je een account hebt op deze website, of je hebt commentaar achtergelaten, dan kun je een verzoek indienen om een bestand te ontvangen met daarin de persoonlijke data die we van je bijhouden, inclusief informatie die je zelf hebt afgegeven. Je kunt ook verzoeken om persoonlijke gegevens te verwijderen. Schermvereniging La Prime behoudt zich het recht voor dit verzoek te weigeren, bijvoorbeeld als daar administratieve redenen of redenen omwille van recht of beveiliging voor zijn.

Waar we je gegevens naartoe sturen

Als je commentaar achterlaat, kan je commentaar naar een externe spam detection service worden gestuurd.

Contact Informatie

Voor vragen, opmerkingen of verzoeken kunt u contact opnemen met:

webmaster@laprime.nl

Overige Informatie

Hoe we je data beschermen

De website van Schermvereniging La Prime wordt gehost bij een professioneel webhosting bedrijf, die terzake deskundig zijn in het voorkomen van externe inbreuk. Schermvereniging La Prime probeert zoveel mogelijk haar website up-to-date te houden met de laatst beschikbare patches en versies om problemen te voorkomen.

Toegang tot het administratieve en technische gedeelte van de website wordt beperkt tot deskundige vrijwilligers, waarvan gevraagd wordt om met gepaste voorzichtigheid om te gaan met eventuele persoonlijke informatie.

Wat doen we in geval van data breaches

In het geval van hacks of andere data breaches probeert Schermvereniging La Prime zo snel mogelijk de schade te beperken en alle betrokken personen persoonlijk in te lichten.