Privacy Beleid

Wie zijn wij

Schermvereniging La Prime
Website: https://www.laprime.nl
Postadres: Gruttoweide 181, 6708 BG Wageningen
Bezoekadres: Sporthal De Vlinder, Hollandseweg 7, 6706 KN Wageningen
Telefoon: 06-12910680 (Maarten)
E-mail: info@laprime.nl
Functionaris Gegevensbescherming: privacy@laprime.nl

Wat voor data verzamelen we en waarom

De vereniging verzamelt en verwerkt gegevens voor de registratie van haar leden, voor het opnemen van contact, voor het aangaan van overeenkomsten en contracten en voor het voeren van algemeen beleid. Sommige gegevens worden gearchiveerd, vanuit het belang van de organisatie op verslaglegging en voor statistische analyses over samenstelling van het ledenbestand in de tijd.

Gegevens die de vereniging verwerkt bestaan uit naam en andere contactgegevens, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, gegevens van financiële aard, aanwezigheidsgegevens, beeldmateriaal, noodzakelijke medische gegevens nodig voor de gegeven sportinstructie en wedstrijd gerelateerde gegevens zoals inschrijvingen en resultaten. Ook worden gegevens verwerkt die via de website worden geregistreerd om het website bezoek te kunnen faciliteren en analyseren.

Om een goede lidmaatschapsregistratie te kunnen voeren zijn bepaalde gegevens noodzakelijk en verplicht. Als je deze gegevens, zoals contactgegevens, bankgegevens, geslacht, geboortedatum, nationaliteit en noodzakelijke medische gegevens, niet wenst te delen, dan is het alleen mogelijk lid te worden met toestemming van het bestuur.

Bij het gebruik van de website worden cookies gebruikt. De website geeft mogelijkheden om te bepalen welke cookies wel en niet wilt geaccepteerd worden. Het is voor algemeen gebruik van de website niet noodzakelijk deze cookies te accepteren. De vereniging deelt informatie uit deze cookies niet actief en niet met een winstoogmerk.

Alle gegevens die de vereniging verwerkt worden door bezoekers zelf aangeleverd, of ontstaan als gevolg van persoonlijke betrokkenheid (bijvoorbeeld op foto’s en in verslagen).

Met wie delen we je data?

Persoonsgegevens worden gedeeld met de nationale bond voor lidmaatschapsregistratie en in beperkte mate met lokale sportorganisaties in het kader van beleidsvoering. Contactgegevens worden alleen gedeeld op individuele basis en alleen als daar een gerechtvaardigde reden voor is. Financiële, contractuele en medische gegevens worden standaard niet gedeeld met derden.

Beeldmateriaal kan worden gedeeld via pers, media en Social Media. De vereniging heeft een richtlijn voor beeldmateriaal om persoonsgegevens op beeldmateriaal te minimaliseren.

Bezoekersgegevens van de website kunnen worden gedeeld met Social Media via zogeheten tracking cookies. Gebruikers kunnen zelf stappen ondernemen om deze cookies te blokkeren. Er worden geen actieve analyses uitgevoerd en gedeeld met derden.

Commentaar en opmerkingen die door bezoekers worden achtergelaten op de website kunnen geautomatiseerd worden gedeeld met een externe spam detection tool.

Gegevens worden gedeeld met het wettelijk gezag als daar een wettelijke grond voor is en alleen op verzoek van dat gezag. Het bestuur kan een uitzondering maken in extreme, levensbedreigende of anderszins uitzonderlijke gevallen.

Hoe lang houden we je data?

De vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het betreffende doeleinde. Sommige gegevens worden gearchiveerd en voor langere tijd bewaard. De vereniging heeft daarvoor richtlijnen en beleid opgesteld.

In sommige gevallen is de vereniging verplicht om gegevens langer te bewaren vanuit wettelijk oogpunt. De vereniging streeft ernaar de gegevens na de kortst mogelijke periode te verwijderen.

Wat voor rechten heb je over je data?

Je hebt het Recht op Inzage en Recht op Overdraagbaarheid. Je kunt bij de Functionaris Gegevensbescherming een verzoek indienen om alle gegevens in te zien die de vereniging van je heeft geregistreerd.

Je hebt het Recht op Rectificatie en het Recht op Aanvulling. Je kunt bij de Functionaris Gegevensbescherming een verzoek indienen om bepaalde persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen.

Je hebt het Recht op Vergetelheid. Je kunt bij de Functionaris Gegevensbescherming een verzoek indienen om bepaalde of alle persoonsgegevens te verwijderen uit de registratie van de vereniging. Heel specifiek: je kunt vragen bepaalde foto’s te laten verwijderen of de publicatie daarvan verder te blokkeren.

Je hebt het Recht op Bezwaar, Recht op Beperking van Verwerking en het Recht op Beperking Geautomatiseerde Gegevensverwerking. Je kunt bij de Functionaris Gegevensbescherming een verzoek indienen als je bezwaar wenst te maken tegen verwerking, de verwerkingen wenst te beperken, of als je vermoedt dat er geautomatiseerde besluiten zijn genomen en die wilt laten beoordelen door een natuurlijk persoon. Meer specifiek: je kunt vragen om geen foto’s en ander beeldmateriaal (meer) te maken van jou of door jou vertegenwoordigde personen.

Waar kun je terecht?

De Functionaris Gegevensbescherming kun je bereiken via privacy@laprime.nl

Als je het niet eens bent met het antwoord van de Functionaris Gegevensbescherming, dan kun je beroep aantekenen bij het bestuur van de vereniging. Ook dit verzoek kun je indienen via de Functionaris Gegevensbescherming.

Als je ook het besluit van het bestuur niet accepteert, dan kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Dit privacy statement maakt onderdeel uit van het AVG Beleid van schermvereniging La Prime. Voor informatie over dit beleid kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming.