Eigen Materiaal

Net als voor andere sporten moet je bij schermen ook zelf sportmateriaal aanschaffen. Omdat dit aardig kostbaar kan zijn, is nagedacht over welk materiaal je zélf moet aanschaffen, welk materiaal je eventueel kunt huren en in welk materiaal vanuit de vereniging wordt voorzien. We delen dat op in 4 groepen: basismateriaal, schermmateriaal, wedstrijdmateriaal en gebruiksmateriaal.

Groep 1: basismateriaal

Basismateriaal zijn alle spullen die heel persoonlijk zijn en/of voor verschillende sporten kunnen worden gebruikt:

 • binnensportschoenen
 • drinkflesje, bidon
 • lange sokken (witte voetbalsokken tot over de knie)
 • sporttas
 • handschoen
 • wapen (+ evt. fils-de-corps)
 • wapentas of andere wapenbedekking voor tijdens het vervoer
 • liesbescherming heren (toque, naar keuze)

Welk wapen en wat voor handschoen je moet hebben staat apart uitgelegd. Dit materiaal moet bij aanvang lidmaatschap zo snel mogelijk worden aangeschaft, dus lees het goed en neem contact op bij vragen.

Groep 2: schermmateriaal

Schermmateriaal bestaat uit alle kleding en bescherming die nodig is voor het volgen van de trainingen. De vereniging streeft ernaar om al het schermmateriaal van goede kwaliteit te hebben, zodat leden zonder problemen aan wedstrijden mee kunnen doen. Het gaat over de volgende onderdelen:

 • masker
 • vest
 • broek
 • electrisch vest (floret)
 • ondervest
 • extra borstbescherming

Dit materiaal heeft een lange levensduur, maar kinderen groeien er snel uit. Om verschillende redenen willen we voorkomen dat ouders dit materiaal zelf moeten kopen en dan weer willen doorverkopen. Prijsstelling, voorraad en het aanbieden van het materiaal zorgde in het verleden voor teveel problemen.

Voor dit materiaal bestaan nu 2 mogelijkheden: huren, of zelf aanschaffen. We gaan er standaard van uit dat jeugdleden (<20 jaar) het materiaal huren en volwassenen (21+) het materiaal zelf kopen. Zelf kopen is op termijn goedkoper, maar voornamelijk als je het de hele levensduur zelf kunt dragen.

Voor degenen die zelf willen kopen is het ondervest optioneel: dat is voor trainingen niet vereist vanuit de bond. Voor dames wordt borstbescherming met klem aangeraden (lees: verplicht gesteld), voor heren is ook dat optioneel. Het electrische vest wordt niet altijd gebruikt, maar is wel vereist.

Voor degenen die willen huren wordt een kleine maandelijkse huurprijs in rekening gebracht (afhankelijk van je leeftijd: € 3,50 of € 6,-, zie lidmaatschap). Met die huurprijs wordt de aanschaf en reparatie van het materiaal bekostigd. Voor jeugdleden wordt er vanuit gegaan dat ze huren vanaf het moment dat ze lid worden. Daarvoor ondertekent een ouder/verzorger het huurcontract en is de huurprijs gelijk van toepassing.
Voor volwassen leden wordt er vanuit gegaan dat men zelf aanschaft. Om enige ruimte te bieden voor nieuwe volwassen leden om dit materiaal te vergaren hebben ze een jaar de tijd om dat materiaal aan te schaffen. Ter stimulering van volwassendeelname wordt de huurprijs feitelijk 1 jaar kwijtgescholden.

Als je alles zelf wilt aanschaffen, maar een deel van het materiaal niet hebt, dan wordt toch de volle huurprijs in rekening gebracht. Dit voorkomt fouten in de administratie en lastig uit te rekenen deelbedragen.

Groep 3: wedstrijdmateriaal

Het schermmateriaal is in principe van voldoende kwaliteit om mee te doen aan wedstrijden. Echter, vanuit de wedstrijdorganisatie worden extra eisen gesteld die voor trainingen niet direct noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld:

 • je moet een reservewapen beschikbaar hebben. Aangeraden wordt om met minstens 3 werkende wapens naar een wedstrijd te gaan. De vereniging kan daar maar heel beperkt in voorzien.
 • je moet een reserve fils-de-corps beschikbaar hebben. Aangeraden wordt om met minstens 3 werkende fils-de-corps naar een wedstrijd te gaan. De vereniging kan daar maar heel beperkt in voorzien.
 • vanaf de leeftijdsgroep cadetten (jaar waarin je 15 wordt) moet je met een FIE Maraging kling schermen. Dat is voor trainingen niet noodzakelijk. De vereniging heeft deze wapens niet beschikbaar.
 • Materiaal voor sabel wordt niet, of maar heel beperkt, vanuit de vereniging verzorgd. Wil je naar een sabelwedstrijd, ga er dan vanuit dat je masker, electrisch vest, speciale sabelhandschoen en mogelijk een FIE Maraging kling nodig hebt. De aanschafprijs daarvoor is aanzienlijk. De vereniging heeft alleen een heel beperkte hoeveelheid materiaal voor incidentele trainingen beschikbaar.
 • Materiaal voor degen is beter beschikbaar, maar ook niet heel uitgebreid. Wil je naar een degenwedstrijd, ga er dan vanuit dat je wapens en fils-de-corps moet aanschaffen. De vereniging heeft geen FIE Maraging klingen beschikbaar en maar een beperkt aantal degen fils-de-corps.

Voordat je naar een wedstrijd gaat kun je aan de trainers of het bestuur vragen wat je allemaal nodig hebt en in hoeverre je dat nog moet aanschaffen. Als je eenmaal een paar keer geweest bent, dan weet je dat zelf snel genoeg.

Groep 4: gebruiksmateriaal

De laatste groep materiaal is al het materiaal dat de vereniging regelt voor het organiseren van trainingen en interne wedstrijden, en al het kleine reparatiemateriaal. Denk daarbij aan aanwijsapparatuur, enrouleurs, grondkabels, verlengsnoeren, maar ook trainingsmateriaal als trefferborden en ander oefenmateriaal.

Daarnaast voorziet de vereniging haar leden van klein reparatiemateriaal. Om de wapens van de vereniging op orde te houden heeft de vereniging een voorraad schroefjes, puntjes, kommen, grepen, etc. Leden mogen daar gratis gebruik van maken voor het onderhoud van hun materiaal. Er is ook materiaal voor kleine reparaties aan kleding (stiek, klitteband), zodat leden hun gehuurde materiaal ook kunnen helpen repareren. Advies en hulp hierbij wordt vanuit de vereniging aangeboden.

De vereniging heeft ook een beperkte hoeveelheid nieuw materiaal: klingen, handschoenen. Breekt bijvoorbeeld de kling van je wapen, dan kun je gelijk een nieuwe aanschaffen en het wapen weer in elkaar zetten op de club. Is je handschoen kapot, of ben je eruit gegroeid, dan kun je op de club wellicht een nieuwe vinden.

Daarnaast voorziet de club in een verzameling ‘gedoneerd materiaal’, waar leden op eerst-komt-eerst-maalt basis uit kunnen putten. Het is de bedoeling dat materiaal uit die bak kan worden gebruikt en weer wordt teruggegeven als het niet meer nodig is. Het gaat dan met name om handschoenen en wapentjes en is gericht op nieuwe leden.