Lidmaatschap

Schermen hoeft niet duur te zijn. Schermvereniging La Prime hanteert een schappelijke contributie waarvoor je niet naar een sportschool kunt gaan.

Categorieën

Seniorleden: 24 jaar en ouder
Jeugdleden: tot en met 23 jaar

Tarieven kalenderjaar 2024

CategorieContributie
Senior, per maand€ 27,50
Senior, per jaar€ 330
Senior, tweede familielid, per maand *€ 25,00
Senior, tweede familielid, per jaar *€ 300,00
Jeugd, per maand€ 23,50
Jeugd, per jaar€ 282,00
Jeugd, tweede familielid, per maand *€ 21,00
Jeugd, tweede familielid, per jaar *€ 252,00
Huurprijs materiaal jeugd, per maand**€ 4,00
Huurprijs materiaal volwassenen, per maand**€ 10,00

[*] Als er meerdere gezinsleden lid zijn, wordt de contributie met € 2,50 verlaagd voor het tweede of opvolgende gezinslid.
[**] De huurprijs wordt in rekening gebracht vanaf het moment dat het lid een volledige set materiaal ter beschikking gesteld krijgt. Een en ander wordt geregeld via een huurcontract. Voor volwassenen wordt de huurprijs het eerste jaar kwijtgescholden.

Aanmelden

Aanmelding gaat via het invullen en insturen van het lidmaatschapsformulier. Na insturen neemt de secretaris contact op voor bevestiging. U of uw kind kunt ondertussen doorsporten.

Lidmaatschap vangt aan aan het begin van de maand. Vaststelling van de startdatum gaat in overleg en is normaal gesproken de maand volgend op de laatste proefles. Een lidmaatschap duurt tenminste 3 maanden.

Meer informatie over aanmelding kan worden verkregen bij de secretaris.

Eigen Materiaal

Om te kunnen schermen heb je goed materiaal nodig. Dat materiaal moet je zelf aanschaffen, maar een deel kun je ook tegen een voordelig tarief huren van de vereniging. Bij vragen kun je contact opnemen met trainers of bestuur, die graag nader uitleg geven over wat er nodig is.

Nieuwsbrief

De vereniging communiceert met haar leden onder andere door het versturen van een nieuwsbrief. U kunt aangeven of er extra adressen voor deze nieuwsbrief ingeschreven moeten worden, bijvoorbeeld van de ouders. Het primaire adres kan niet worden uitgeschreven van deze nieuwsbrief! Neem alstublieft contact op met de secretaris als u de nieuwsbrief niet ontvangt, of als u e-mail adressen wilt wijzigen of toevoegen.

Whatsapp

De vereniging heeft een Whatsapp Community met daarin verschillende app-groepen voor respectievelijke doelgroepen. Als u of uw kind lid wordt van La Prime, krijgt u een uitnodiging deel te nemen aan de community, waarbinnen u zelf kunt bepalen van welke app-groepen u wel of niet lid wenst te worden.

De app-groepen worden gebruikt voor aankondigingen omtrent trainingen (uitval, wijziging tijden, speciale gelegenheden), omtrent wedstrijden (aankondiging, resultaten, regelen vervoer) en overige mededelingen aangaande de vereniging of sport in zijn algemeenheid. Alle groepen worden door volwassen kaderleden gemodereerd.

Reiskostenregeling

Het bezoeken van wedstrijden kost veel reistijd en reiskosten. Niet alle ouders/begeleiders zijn even goed in staat die inspanning te leveren. Om toch balans te brengen in de gemaakte reiskosten, faciliteert de vereniging de verrekening van deze reiskosten. Deze regeling is niet optioneel: voor alle bezochte toernooien worden de gemaakte reiskosten verrekend over de vervoerde deelnemers volgens de Richtlijn Vervoer (zie de pagina Documenten). Finale verrekening van deze reiskosten vindt jaarlijks plaats, of bij afmelding als lid, of bij het bereiken van een drempelbedrag.

Opzeggen

Natuurlijk is het jammer als leden besluiten te stoppen, maar we waarderen de tijd die mensen binnen de schermsport hebben doorgebracht. Opzeggen van lidmaatschap kan alleen schriftelijk, bijvoorbeeld door het sturen van een e-mail aan de secretaris.

In de opzegging moet worden vermeldt namens wie wordt opgezegd en vanaf welke datum de opzegging zou moeten ingaan. Graag vernemen we ook een korte reden van opzegging. Na ontvangst ontvangt u een bevestiging van de opzegdatum en volgt mogelijk een gedetailleerde eindafrekening van de penningmeester als er achterstanden of onbetaalde facturen zijn gevonden.

La Prime hanteert een opzegtermijn van 3 maanden, inclusief de maand waarin wordt opgezegd. Opzegging gaat per einde van een maand. Als bijvoorbeeld in oktober wordt opgezegd, gaat de opzegging in per 31 december. Tot die tijd blijven leden uiteraard van harte welkom op alle clubactiviteiten.

Bondslidmaatschap gaat per heel jaar. Als u over wilt stappen naar een andere schermvereniging, dan moet La Prime het bondslidmaatschap daarvoor vrijgeven. Vermeldt dat bijvoorbeeld bij opzegging, of vraag te zijner tijd even na.

Oud-leden zijn altijd welkom om op incidentele basis nog eens terug te keren. Neem a.u.b. vooraf even contact op om onverwachte situaties te voorkomen.