Documenten

Beleidsdocument inzake Grensoverschrijdend Gedrag
versie 1.2 van 26 september 2020
Dit document beschrijft het beleid dat door Schermvereniging La Prime wordt gevoerd om Grensoverschrijdend Gedrag te signaleren, bespreekbaar te maken, zoveel mogelijk te voorkomen en aan te pakken.

Gedragscode Grensoverschrijdend Gedrag
versie 1.0 van 10 januari 2020
Dit document stelt de basisregels op voor omgang met elkaar en (kwetsbare) groepen binnen Schermvereniging La Prime en vormt de spiegel voor het beoordelen van Grensoverschrijdend Gedrag.

Beleidsdocument inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
versie 1.3 van 11 maart 2020
Dit document beschrijft de doelen, verwerkingen en procedures voor de gegevens die La Prime beheert, zowel van leden als van derden. Voor een overzicht van uw rechten en plichten verwijzen we graag naar het privacy reglement, onderdeel van dit beleidsdocument.

Richtlijn Beeldmateriaal
versie 1.3 van 11 maart 2020
Dit document beschrijft de richtlijnen die La Prime hanteert voor de verwerking van beeldmateriaal. Deze richtlijnen zijn onderdeel van het beleidsdocument AVG (zie boven).

Richtlijn Declaraties
versie 1.1 van 11 maart 2020
Dit document beschrijft kort de onder normale omstandigheden redelijk geachte declaraties en de tarieven waartegen gedeclareerd kan worden. Dit is een richtlijn en dient als kader voor in te dienen declaraties. Bij vragen over deze richtlijn of over specifieke declaraties kunt u zich wenden tot de penningmeester.

Gedragscode Gegevensbescherming
versie 1.3 van 11 maart 2020
Dit document vorm onderdeel van het AVG Beleid (zie boven). Het beschrijft de gedragsregels voor het omgaan met (vertrouwelijke) informatie van en vanuit de vereniging.

Inschrijfformulier
versie 1.3 van 20 januari 2020
Nederlandse en Engelse versie van het inschrijfformulier. Dit formulier wordt normaliter uitgereikt op de training aan schermers die minstens 4 proeflessen hebben gehad en gevraagd wordt een keuze te maken. Het onderste deel van het formulier (2-zijdig) kunt u inleveren bij de trainer. Let op: contributie op eigen initiatief overmaken!