Organisatie

Ook een schermvereniging als La Prime heeft zijn eigen kaderleden.

Bestuur

Voorzitter: Michiel Uitdehaag
Michiel is trainer bij de studentenschermvereniging de WSSV Schermutselaers. Na zijn afstuderen aan de WUR heeft hij enkele schermsport gerelateerde opleidingen gevolgd en is een periode secretaris geweest van de landelijke bond. In het dagelijks leven is Michiel zelfstandig ICT professional en vader van 3 kinderen.

Secretaris: Jan-Willem Lammers
Jan-Willem studeert en is in de lokale Wageningse politiek actief binnen D66. Hij schermt het liefst met de degen en is een groot spelletjesliefhebber.

Penningmeester: Dennis Woltinge
Dennis is statisticus bij een bekend onderzoeksbedrijf in Wageningen. Hij schermt sinds enkele jaren op floret en degen. Hij is vader van een dochter en een groot spelletjesliefhebber.

Trainers

Hoofdtrainer: Nicole Jongman
Nicole komt van de ‘stal van Arvid’ vanuit Scaramouche en SooLancelot in Arnhem. Ze heeft internationaal veel ervaring opgedaan op floret. Met haar pedagogische achtergrond heeft ze een duidelijke en frisse blik op het schermtechnisch lesmateriaal.

Hoofdtrainer: Aukje Martens
Aukje is actief bij de studenten schermvereniging de WSSV Schermutselaers en schermt al van jongs af aan. Aukje assisteert Nicole en Michiel tijdens de lessen voor de de oudere jeugd en volwassenen. Ze geeft les aan een eigen groep op woensdag in Ede.

Invaltrainer: Michiel Uitdehaag
Michiel is naast voorzitter ook invaltrainer op de woensdag- en vrijdagavond. Hij heeft een opleiding gehad via de KNAS bij verschillende trainers en is al 15 jaar docent bij de studenten schermvereniging. Voor 2010 heeft Michiel ook enkele jaren als trainer bij La Prime gewerkt.

Assistent-Trainer: Koos van Hoof
Koos is een actieve schermer uit de jeugdopleiding. Hij assisteert Nicole en Aukje bij de jeugdlessen en werkt onder hun begeleiding aan zijn stages en opleiding.

Assistent-Trainer: Frank Hijmans
Frank is een ras-La Prime schermer en al meer dan 10 jaar actief lid. Ondanks zijn drukke werkzame leven neemt hij op met name de woensdag de tijd om te assisteren bij de jeugdlessen.

Assistent-Trainer: Valerie Buijse
Valerie is een oud lid van La Prime en een internationaal wedstrijdschermer. Als Valerie zich niet aan het voorbereiden is op de verschillende kwalificatiewedstrijden, assisteert ze Nicole en Aukje bij de jeugd- en volwassenenlessen.

Overige Ondersteuning

Websitecommissie: Michiel Uitdehaag, Jan-Willem Lammers
De websitecommissie probeert de web presence van de vereniging vorm te geven door verschillende kanalen (website, Facebook, Instagram, Twitter, etc.) zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Kascontrolecommissie: Frans Doornenbal, Peter ’t Hart
Zoals elke fatsoenlijke vereniging wordt de penningmeester ook bij La Prime in het gareel gehouden door een deskundige commissie. Frans en Peter houden de vinger aan de pols voor wat betreft uitgaven, inkomsten en afschrijvingen, zodat de vereniging haar financieel gezonde situatie kan blijven behouden.