Nieuwe website online

Schermvereniging La Prime heeft haar website vernieuwd. Op basis van een vertrouwde WordPress omgeving is de vormgeving gemoderniseerd en zijn er een aantal social media koppelingen toegevoegd die de site een beetje beheersbaarder moeten maken.

Na een flink aantal jaar onder deskundig beheer van Edwin Thijssen is de website nu overgedragen aan een heuse website commissie. Veel van de inhoud van de vorige website is behouden gebleven en op specifieke punten is geprobeerd verbetering toe te voegen.

Mocht u op- of aanmerkingen hebben op deze nieuwe verenigingswebsite, dan ontvangen we daarvan graag bericht op webmaster@laprime.nl