Nieuwe Penningmeester

Op de najaars ALV van 8 december jongstleden is de penningmeester tussentijds gewisseld. Dhr. Menno Maman trad om persoonlijke redenen af en werd bedankt voor zijn bijdrage in de afgelopen anderhalf jaar. In zijn plaats is dhr. Dennis Woltinge verkozen.

Dennis gaat zich vanaf 2020 bezighouden met de cijfers van de vereniging. De periode tot die tijd wordt als inwerkmoment gebruikt. Een van de eerste taken zijn: het controleren van de invoering van de contributieverhoging en nazoeken hoe automatische incasso’s werken. Op langere termijn is Dennis onder andere verantwoordelijk voor het project verbreding inkomstenstromen.