Lidmaatschapsformulier

Via onderstaand formulier kunt u uw gegevens doorgeven aan de vereniging. Normaliter krijgen proeflesdeelnemers een papieren versie (en bijbehorende toelichting) uitgereikt door de trainer na afloop van de proeflesperiode.

U dient zelf het juiste contributiebedrag over te maken op het rekeningnummer van de vereniging, voordat de maand waarover het bedrag verschuldigd is begint. De eerste maand is de maand die begint na afloop van de 4de proefles, tenzij in overleg anders overeengekomen.

Na invullen van dit formulier neemt het bestuur nog contact op. Door het insturen van het formulier gaat u een bindende overeenkomst aan met de vereniging. Meer informatie over de regels, richtlijnen en reglementen kunt u elders op de website vinden, of bij het bestuur opvragen.