Lidmaatschapsformulier

Via onderstaand formulier kunt u uw gegevens doorgeven aan de vereniging. Normaliter krijgen proeflesdeelnemers een papieren versie (en bijbehorende toelichting) uitgereikt door de trainer na afloop van de proeflesperiode.

U dient zelf het juiste contributiebedrag over te maken op het rekeningnummer van de vereniging, voordat de maand waarover het bedrag verschuldigd is begint. De eerste maand is de maand die begint na afloop van de 4de proefles, tenzij in overleg anders overeengekomen.

Geslacht wordt gebruikt voor indeling op toernooien en competities. Graag aanvinken in welke categorie moet worden ingedeeld (binnen de geaccepteerde normen).
De nieuwsbrief wordt gezien als belangrijkste communicatiemiddel. Door geen nieuwsbrief te willen ontvangen mist u wellicht essentiële informatie.
De nieuwsbrief wordt gezien als belangrijkste communicatiemiddel. Door geen nieuwsbrief te willen ontvangen mist u wellicht essentiële informatie.
De nieuwsbrief wordt gezien als belangrijkste communicatiemiddel. Door geen nieuwsbrief te willen ontvangen mist u wellicht essentiële informatie.
Als lid van Schermvereniging La Prime bent u gehouden aan de statuten en reglementen, ter inzage bij bestuur of op locatie.

U verklaart: zich naar een en geweten te gedragen volgens gangbare en voorgeschreven regels; redelijke instructies van trainers, bestuur en kaderleden zo goed mogelijk op te volgen; de vereniging niet aansprakelijk te stellen voor zaken en situaties waar u zelf verantwoordelijk voor bent; kosten die de vereniging maakt ten aanzien van uw eventuele nalatigheid terstond te vergoeden.

Schermen is een sport die risico’s met zich meebrengt. U verklaart deze risico’s de onderkennen en te accepteren.

In geval van minderjarigen: u verklaart dat alle bevoegde ouders/voogden vooraf zijn ingelicht en akkoord zijn met het lidmaatschap. Indien gewenst of vereist kunt u voor elke ouder/voogd contactgegevens opgeven.

La Prime verzamelt namens de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond lidmaatschapsgegevens voor registratie bij de KNAS. U verklaart zich akkoord met deze registratie en bovengenoemd persoon als lid van de KNAS.

Na invullen van dit formulier neemt het bestuur nog contact op. Door het insturen van het formulier gaat u een bindende overeenkomst aan met de vereniging. Meer informatie over de regels, richtlijnen en reglementen kunt u elders op de website vinden, of bij het bestuur opvragen.