Documenten

Beleidsdocument inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
versie 1.2 van 11 november 2019
Dit document beschrijft de doelen, verwerkingen en procedures voor de gegevens die La Prime beheert, zowel van leden als van derden. Voor een overzicht van uw rechten en plichten verwijzen we graag naar het privacy reglement, onderdeel van dit beleidsdocument.

Richtlijn Beeldmateriaal
versie 1.2 van 11 november 2019
Dit document beschrijft de richtlijnen die La Prime hanteert voor de verwerking van beeldmateriaal. Deze richtlijnen zijn onderdeel van het beleidsdocument AVG (zie boven).

Richtlijn Declaraties
versie 1.0 van 21 november 2019
Dit document beschrijft kort de onder normale omstandigheden redelijk geachte declaraties en de tarieven waartegen gedeclareerd kan worden. Dit is een richtlijn en dient als kader voor in te dienen declaraties. Bij vragen over deze richtlijn of over specifieke declaraties kunt u zich wenden tot de penningmeester.