Contributieverhoging

Op de ALV van 8 november jongstleden hebben de leden ingestemd met de voorgestelde contributieverhoging per 1 januari 2020. Deze contributieverhoging was nodig om middelen vrij te maken voor het uitbreiden van het lesrooster.

De nieuwe contributie per 1 januari 2020 bedraagt € 22,50 per maand voor jeugdleden (20 jaar en jonger) en € 25,- per maand voor seniorleden (21 jaar en ouder).

Op de ALV is ook meegedeeld en besloten om de leeftijd voor seniorlidmaatschap op te hogen in aansluiting op die zoals gehanteerd bij de KNAS, namelijk: 21 jaar en ouder (was: 18 jaar en ouder). Deze wijziging is reeds ingegaan.

Tevens is besloten om de korting voor het overmaken van de jaarcontributie af te schaffen. Slechts enkele leden maken hiervan gebruik en het zorgt in de administratie voor onduidelijke situaties. De jaarcontributie is per 1 januari 2020 eenvoudig 12 keer een maandcontributie (€ 300 voor seniorleden, € 270 voor juniorleden). De korting voor families (tweede en verdere lid) wordt wel gehandhaafd.