Wat is Schermen

Schermen is een vechtsport, waarbij gebruik gemaakt wordt van slag- of steekwapens. De schermsport is ontstaan uit de oefening voor het duel. Om te voorkomen dat zich daarbij ongelukken voordoen, zijn de wapens aangepast, regels voor de wijze van schermen opgesteld en veiligheidseisen ontwikkeld.

De invoering van het masker is een belangrijke veiligheidsmaatregel die is toegepast. In de loop der tijd zijn de regels voor het schermen weinig veranderd, maar de veiligheid sterk verbeterd omdat er nieuwe en betere materialen beschikbaar kwamen. Dankzij deze veiligheidsmaatregelen komen er in de schermsport zeer weinig blessures voor.

Door de ontwikkeling van de elektronische trefferregistratie apparatuur is het schermen geworden tot wat het vandaag de dag is: snel en dynamisch.

De schermtraining is gericht op techniek, tactiek, snelheid, reactievermogen, durf en zelfbeheersing. De schermer moet steeds op zijn hoede zijn voor zijn tegenstander en tegelijkertijd proberen die te treffen.
Het gaat om raken zonder zelf geraakt te worden. Daarom is schermen een sport waar dames en heren op gelijk niveau elkaar tegemoet treden en een sport die tot op hoge leeftijd beoefend kan worden.

Schermen kun je met drie verschillende wapens. Hieronder zie je afbeeldingen van het bij elk wapen behorende geldig trefvlak.

Voor alle wapens geldt als fundamentele regel dat men de tegenstander op het geldig trefvlak moet raken zonder zelf geraakt te worden. De strenge doorvoering van dit beginsel geeft aan het schermen een grotere fijnheid dan aan andere verdedigingssporten eigen is.